cf push

Yapılacaklar

1- cf client’ı indir. cf push bu cli ile yapılıyor.
2- cloud foundry’den account aç
3- örnek bir uygulama yaz ve cf push ile deploy et.

cf push komutunu çalıştırdığında cf cli manifest.yml dosyası arar. Eğer bulursa ona göre container oluşturur.

Örnek manifest.yml

name: TestApp
path: target/testapp.0.0.1-SNAPSHOT.jar
buildpack: https://github.com/cloudfoundry/java-buildpack.git
memory: 1G

manifest.yml hazırlandıktan sonra uygulama’nın root path’ine girip

> cf push

komutunu çalıştırdığında uygulama direk deploy edilecektir.

vertical scaling:
> cf scale app_name -i 2

i: instance
komutu ise uygulamanın 2 instance olarak ölçeklenmesini sağlar

Horizontal scaling:
cf scale app_name -m 2G -k 512M

Komutlar:

cf apps -> tüm uygulamalarını listeler
cf logs app_name -> uygulamanın loglarını listeler
cf logs app_name –recent -> sadece en son logları getirir
cf marketplace

 

Tüm soru ve görüşleriniz için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *