Concourse fly Komutları

Concourse, Pivotal tarafından Go dili ile geliştirilen open source bir continuous delivery ürünüdür. Aşağıdaki komutlarla pipeline yönetilir. Ara ara bu sayfadaki komutlar güncellenecektir.

Örnek pipeline için tıklayınız.

Login:

fly -t TARGET_NAME login --team-name main -c ${concourse_url}

Logout:

fly -t TARGET_NAME logout

Login olunmuş hedefleri listele:

fly -t TARGET_NAME targets

Pipeline yml dosyasını yazdır:

 fly -t TARGET_NAME get-pipeline -p ${PIPELINE_NAME} > ${write_to_file}

Hazırlanan pipeline’ı concourse’a gönder:

fly -t TARGET_NAME set-pipeline -p ${PIPELINE_NAME} -c ${yaml_full_path}

Concourse worker listele:

fly -t TARGET_NAME workers

Tüm soru ve görüşleriniz için tıklayınız.